Výskumná činnosť

Dobrý art dealership by podľa nás mal nielen obchodovať s umením, ale stať sa aj pamäťovou inštitúciou – mal by bádať, uchovávať a publikovať. My to tak robíme a máme veľké plány.

Čo sa nám už podarilo

Monografia o Igorovi Durišinovi

V máji 2023 sme vydali monografickú publikáciu o Igorovi Ďurišinovi v našom Vydavateľstve Nuba v skvelej grafickej úprave Sama Čarnokyho. Môžete sa tešiť na rozsiahly fotografický a textový materiál vrátane výberového súpisu diela. A máme aj bibliofilské vydanie so špeciálnym obalom a s originálnou grafikou v náklade 50 kusov! Cena knihy je 30 EUR a v bibliofilskej verzii 60 EUR. 

Objavili sme a spracovali život a tvorbu Igora Ďurišina, ikony košickej alternatívnej scény z čias normalizácie. Spravili sme o ňom rozhlasovú reláciu, natočili film, vydali rozsiahlu monografickú publikáciu a zorganizovali výstavu vo VSG Košice. 

Publikácia o brilantnom židovskom maliarovi z Oravy, Arnoldovi Weiszovi Kubínčanovi

Príspevok do publikácie o Arnoldovi Weiszovi Kubínčanovi

Prispeli sme poznatkami a pátraním v USA do publikácie o brilantnom židovskom maliarovi z Oravy, Arnoldovi Weiszovi Kubínčanovi

Prosíme o pomoc pri bádaní

Aktuálne prosíme aj vás o pomoc pri bádaní. Hľadáme akékoľvek materiály, informácie, dokumenty, listy, svedectvá, fotky a diela: 

Šamorínsky maliar Štefan (István) Tallós Prohászka (1896 - 1976)

Bratislavský sochár Jaroslav Kočiš (1933 - 1990)

Bratislavský sochár Jaroslav Kočiš (1933 - 1990)

Trenčiansky fotograf a výtvarník Anton Štubňa (1934 - 1996)

Trenčiansky fotograf a výtvarník Anton Štubňa (1934 - 1996)

Máte informácie/dokumenty o Štefanovi Tallós Prohászkovi, Jaroslavovi Kočišovi alebo Antonovi Štubňovi?

Napíšte email na info@nuba.sk alebo zatelefonujte +421 903 645 361.