IGOR ĎURIŠIN

V roku 2017 sa nám podarilo v Nemecku vypátrať zabudnutého solitéra Igora Ďurišina a zachrániť celý jeho písomný a umelecký archív. Igor Ďurišin (1947 – 2021) bol ikona košickej alternatívnej scény, grafik, mail artista, scenárista, premietač, básnik a rebel. Nenechal si vziať svoj životný postoj slobody ani v totalitnom režime a z Československa sa vysťahoval v roku 1984, následne upadol do zabudnutia. Jeho príbeh i tvorbu sme objavili, oživili a prinášame ju pre vás v rôznych médiách.

Monografia o Igorovi Durišinovi

V máji 2023 sme vydali monografickú publikáciu o Igorovi Ďurišinovi v našom Vydavateľstve Nuba v skvelej grafickej úprave Sama Čarnokyho. Môžete sa tešiť na rozsiahly fotografický a textový materiál vrátane výberového súpisu diela. A máme aj bibliofilské vydanie šo speciálnym prebalom a s originálnou grafikou v náklade 50 kusov! Cena knihy je 30 EUR a v bibliofilskej verzii 60 eur.

Ponuka diel Igora Ďurišina v NUBA gallery

Spolu s priateľmi z Hitchhiker Cinema pod vedením režiséra Jakuba Julényho sme natočili film o Igorovi Ďurišinovi v rámci cyklu Môj emigrant

December, 2018

Pripravili sme reláciu o Igorovi Ďurišinovi v Rádiu Devín