Bazovský Miloš Alexander • 1899–1968

Zbožnosť

Technika: 

gvaš

ROK: 

1947

ROZMERY: 

27×42

Kolorovaná kresba/maľba gvašom od popredného predstaviteľa slovenskej medzivojnovej moderny M. A. Bazovského s netypickou tematikou intímneho prežívania spirituality. Podpísané, pôvodná pasparta i rám, autorský štítok vzadu, pochádza zo zbierky MUDR. Pavla Breiera (1921-2014).

Cena

2500 €

Mám o dielo záujem